hodnotenie 5/6

Hodnotenie 5/6 získajú TOP vína z ročníka.