Slovenské vína môžeme rozdeliť do 3 kvalitatívnych kategórií – víno, víno s chráneným zemepisným označením, víno s chráneným označením pôvodu.

Víno – stolové víno, víno bez zemepisného označenia. Víno najnižšej kategórie, vyrába sa z hrozna s cukornatosťou 13 NM.

Chránené zemepisné označenie alebo CHZO – predstavuje strednú kategóriu vín. Zaraďujú sa sem miestne špecifické a regionálne vína. Patrí sem napríklad aj burčiak.

Chránené označenie pôvodu alebo CHOP – predstavuje najvyššiu kategóriu vín Európskej únie, ktoré podliehajú ochrane. Sú zapísané v registri chránených označení vín E-Bacchus. Pre SR podliehajú ochrane názvy – Malokarpatská, Južnoslovenská, Stredoslovenská, Nitrianska, Východoslovenská a vinohradnícka oblasť Tokaj. Synonymom CHOP špecifickým pre SR je výraz Districtus Slovakia Controlatus alebo DSC, D.S.C. Predstavuje najvyššiu kategóriu vín v Slovenskej republike. Do tejto kvalitatívnej kategórie zaraďujeme akostné vína a akostné vína s prívlastkom.

Prívlastky vín:

kabinetné

Vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu.

neskorý zber

Vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu.

výber z hrozna

Vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 °NM, ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu.

bobuľový výber

Vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu.

hrozienkový výber

Vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou najmenej 28 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu.

cibébový výber

Vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom ušľachtilej plesne Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou najmenej 28 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu.

ľadové víno

Vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote −7 °C a nižšej a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6% objemu.

slamové víno

Vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach najmenej tri mesiace a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6% objemu.

Označovanie prívlastkových vín:

Víno s chráneným označením pôvodu, ktoré je označené tradičným výrazom a ktoré je balené do fliaš, možno uvádzať na trh, iba ak je označené prideleným štátnym kontrolným číslom podľa výsledkov certifikácie.

V označení akostného vína s prívlastkom môže vinár uviesť:

  1. názov vinohradníckeho rajónu, v ktorom bolo hrozno použité na jeho výrobu dopestované,
  2. ročník zberu a číslo výrobnej dávky,
  3. označenie akostné odrodové víno s prívlastkom alebo akostné značkové víno s prívlastkom,
  4. písomný údaj o obsahu zvyškového cukru vo víne,
  5. názov odrody pri akostných odrodových vínach s prívlastkom a značky pri akostných značkových vínach s prívlastkom,
  6. prívlastok podľa členenia,
  7. názov vinohradníckej obce, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tejto vinohradníckej obce,
  8. názov vinohradníckeho honu, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tohto vinohradníckeho honu,
  9. názov odrôd použitých pri výrobe akostného značkového vína s prívlastkom v zostupnom poradí podľa použitých množstiev.
etiketa-popis
Popis etikety. (kilk pre zväčšenie)

Zdroj: http://www.slovakwines.com/o_vine/rozdelenie/