Ampelografia Slovenska

Ampelografia Slovenska od autorov Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Daniel Sekera, PhD. a Ing. Tibor Ruman, PhD. je úplne novým vydaním odbornej knihy o odrodách viniča, ktorá nahrádza predchádzajúcu Ampelografiu ČSSR. Posledne vydaná Ampelografia Slovenska na 368 stranách popisuje a zobrazuje 192 odrôd, pri ktorých sa spomína hľadisko vzniku a pôvodu, morfologické, biologické a agrotechnické vlastnosti. Samotná monografia je rozdelená na 6 kapitol (systematika rodu Vitis L., pojem ampelografia, metódy ampelografického opisu, zonácia – rajonizácia viniča, podpníkový vinič, ušľachtilý vinič).

Najobsiahlejšou je časť o sortách hrozna. Tu sú opísané registrované odrody, „zabudnuté“ alebo dávno pestované odrody, novovyšľachtené kultivary, sorty pre ekologické alebo integrované pestovanie. Prehľadnosti dopomáha členenie na kategórie muštové biele, muštové modré a stolové a odrody podpníkové. Farebná fotografia pomáha predstaviť každú odrodu.

Cena: 33€

Ampelografia Slovenska
Ampelografia Slovenska

Sprievodca vínami Slovenska

Tento sprievodca je pre vás tá najužitočnejšia navigácia v slovenskom mori vína. Je nevyhnutnou pomôckou pri spoznávaní rozmanitých odrôd hrozna a chutí vína. Zostavil ho známy slovenský enológ a someliér Vladimír Hronský. V úvodných kapitolách objasňuje, ako sa víno vyrába a označuje, ale aj ako ho správne degustovať. Okrem prehľadu tradičných a nových vyšľachtených odrôd viniča predstavuje aktuálne trendy v domácom vinárstve a poradí, ako zostaviť gurmánske menu s tým správnym vínom. Hlavnú časť publikácie tvorí výber najlepších slovenských vín na trhu a profily vyše 60 slovenských vinárstiev. Súčasťou príručky je aj vinársky slovník a degustačný hárok. Kniha má aj anglickú verziu!

Cena: okolo 15€

sprievodca-vinami
Sprievodca vínami Slovenska

Vinársky slovník

Vinársky slovník slovensko-česko-francúzsko-nemecko-anglický, vznikol najmä z iniciatívy Slovenskej vinárskej akadémie, projektu podporeného z fondov Programu celoživotného vzdelávania Európskej Únie. Prináša informácie potrebné pre lepšie pochopenie vinárskej problematiky a nádherného sveta vína.

Výber hesiel a ich výklad v slovenskom jazyku by mal slúžiť ako základná odborná pomôcka pre lepšiu orientáciu v odbornej literatúre z oblasti vinárstva a súvisiacich odborov. Cudzojazyčné ekvivalenty by zasa mali pomôcť pri štúdiu zahraničných odborných materiálov a pri komunikácii so zahraničnými vinármi, obchodníkmi či milovníkmi vína. Autor: Edita Ďurčová.

Cena: neznáma

vinarsky-slovnik-e-durcova
Vinársky slovník

Hrozno a víno ekologicky

Kniha Hrozno a víno ekologicky je určená nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre laikov, vinárskych nadšencov a nadšených konzumentov tohto lahodného moku. O autorovi sa toho už popísalo veľa, ale jedno je isté, v knihe sa neopieral len o svoje vedomosti, ale aj o prax, ktorú si vyskúšal v režime ekologického vinohradníctva a vinárstva vo svojej firme VÍNO NATURAL Domin & Kušický.

Cena: 34 € s DPH.

hrozno_vino_ekologicky_kniha

Vinársky lexikón

1200 hesiel z oblasti vinárstva a vinohradníctva, 120 ČB – peroviek a fotografií… Autor: F. Malík a kolektív.

Cena: cca 12€

vinarsky-lexikon
Vinársky lexikón

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Anti-Spam otázka: