Národný salón vín

Národný salón vín Slovenskej republiky je najvyššou súťažou vín vyrobených v Slovenskej republike z hrozna pochádzajúceho zo Slovenskej republiky. Organizuje sa ako finále súťažných degustácií vín uskutočnených v Slovenskej republike na nominačných výstavách. Organizátorom a odborným garantom súťaže je Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska.