Agrovíno Nitra

Výstava AGROVÍNO je zároveň nominačnou výstavou Národného salónu vín SR. Usporiadateľmi a odbornými garantmi sú Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska.