Slovenské vína môžeme rozdeliť do 3 kvalitatívnych kategórií – víno, víno s chráneným zemepisným označením, víno s chráneným označením pôvodu.

Víno – stolové víno, víno bez zemepisného označenia. Víno najnižšej kategórie, vyrába sa z hrozna s cukornatosťou 13 NM.

Chránené zemepisné označenie alebo CHZO – predstavuje strednú kategóriu vín. Zaraďujú sa sem miestne špecifické a regionálne vína. Patrí sem napríklad aj burčiak.

Chránené označenie pôvodu alebo CHOP – predstavuje najvyššiu kategóriu vín Európskej únie, ktoré podliehajú ochrane. Sú zapísané v registri chránených označení vín E-Bacchus. Pre SR podliehajú ochrane názvy – Malokarpatská, Južnoslovenská, Stredoslovenská, Nitrianska, Východoslovenská a vinohradnícka oblasť Tokaj. Synonymom CHOP špecifickým pre SR je výraz Districtus Slovakia Controlatus alebo DSC, D.S.C. Predstavuje najvyššiu kategóriu vín v Slovenskej republike. Do tejto kvalitatívnej kategórie zaraďujeme akostné vína a akostné vína s prívlastkom.

Prívlastky vín:

kabinetné

Vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu.

neskorý zber

Vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu.

výber z hrozna

Vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 °NM, ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu.

bobuľový výber

Vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu.

hrozienkový výber

Vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou najmenej 28 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu.

cibébový výber

Vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom ušľachtilej plesne Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou najmenej 28 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu.

ľadové víno

Vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote −7 °C a nižšej a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6% objemu.

slamové víno

Vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach najmenej tri mesiace a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6% objemu.

Označovanie prívlastkových vín:

Víno s chráneným označením pôvodu, ktoré je označené tradičným výrazom a ktoré je balené do fliaš, možno uvádzať na trh, iba ak je označené prideleným štátnym kontrolným číslom podľa výsledkov certifikácie.

V označení akostného vína s prívlastkom môže vinár uviesť:

  1. názov vinohradníckeho rajónu, v ktorom bolo hrozno použité na jeho výrobu dopestované,
  2. ročník zberu a číslo výrobnej dávky,
  3. označenie akostné odrodové víno s prívlastkom alebo akostné značkové víno s prívlastkom,
  4. písomný údaj o obsahu zvyškového cukru vo víne,
  5. názov odrody pri akostných odrodových vínach s prívlastkom a značky pri akostných značkových vínach s prívlastkom,
  6. prívlastok podľa členenia,
  7. názov vinohradníckej obce, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tejto vinohradníckej obce,
  8. názov vinohradníckeho honu, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tohto vinohradníckeho honu,
  9. názov odrôd použitých pri výrobe akostného značkového vína s prívlastkom v zostupnom poradí podľa použitých množstiev.
etiketa-popis
Popis etikety. (kilk pre zväčšenie)

Zdroj: http://www.slovakwines.com/o_vine/rozdelenie/

Guru odporúča pozrieť aj:

Svätokatarínske víno Autorom článku je Tibor Vitek. Článok bol uverejnený na stránke vinko.sk, pod názvom Viete aké je to Svätokatarínske víno?. Od prvého novembrového ...
Skratky a synonymá Odrody muštové biele Slovenský názov Synonymá Skratka Aurelius Nemá AU Bouvierovo hrozno Bouvier, Bouvierrebe (AT), Precose di Bovier (IT) BH ...
11 zaujímavostí slovenského vína 1. Registrované vinohrady Na Slovensku máme 18 437 ha registrovaných vinohradov. 2. Delenie vinohradníckych oblastí 6 vinohradnícky...