Malokarpatská

Malokarpatská vinohradnícka oblasť sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskaí, ktoré sa navzájom odlišujú z hľadiska klimatických, ale najmä pôdno-geologických podmienok.